Montažne kuće

Tehnički opis preseka zidova i karakteristika materijala

Montažne kuće Andrija u osnovi zidova imaju nosivu drvenu konstrukciju sa ispunom od mineralne vune, obostrano zatvorenu osb pločama, preko kojih se sa spoljne strane postavlja termička fasada, a sa unutrašnje parna brana i gips kartonska ploča, što doprinosi i boljoj zvučnoj izolaciji. Veća termička izolacija donosi veću energetsku efikasnost iskazanu kroz manji koeficijent prolaska toplote.
Proizvodni program firme naše firme obuhvata gradnju montažnih kuća sa nekoliko varijanti zidova i sa nekoliko sistema gradnje.. Pored osnovnog, poboljšanog, euro, etno i zida sa instalacionim delom, možemo raditi i drugačije sastavne delove zida po potrebama i zahtevima investitora u različim državama.

Osnovna varijanta

UKUPNA DEBLJINA OSNOVNOG ZIDA 167.7 mm U= 0,212 W/m2K

MATERIJAL MM
1. Gips-kartonska ploča(Gypsum card board) 9,5
2. OSB ploča 10
3. PVC folija (PVC foil) 0,2
4. Mineralna vuna ( Mineral woo ) 100
5. Drveni ram u preseku 42×80 mm 80
6. OSB ploča 10
7. Izoterm obloga ( Isotermal casing )-stiropor 50
8. Lepak,PVC mrežica,lepak,akrilna fasada 8
montazne kuce osnovna varijanta zida

POBOLJŠANA VARIJANTA STIROPOR DEBLJINE 80 ILI 100 MM

UKUPNA DEBLJINA POBOLJANOG ZIDA 197.7 (217.7) mm U= 0,183 W/m2K,U= 0,168 W/m2K

MATERIJAL MM
1. Gips-kartonska ploča(Gypsum card board) 9,5
2. OSB ploča 10
3. PVC folija (PVC foil) 0,2
4. Mineralna vuna ( Mineral woo ) 100
5. Drveni ram u preseku 42×80 mm 80
6. OSB ploča 10
7. Izoterm obloga ( Isotermal casing )-stiropor 80(100)
8. Lepak,PVC mrežica,lepak,akrilna fasada 8
montazne kuce poboljsana varijanta

EURO VARIJANTA-NISKOENERGETSKE KUĆE

UKUPNA DEBLJINA NISKOENERGETSKOG ZIDA 240.7 mm U=0,128W/m2K

MATERIJAL MM
1. Gips-kartonska ploča(Gypsum card board) 12,5
2. OSB ploča 10
3. PVC folija (PVC foil) 0,2
4. Mineralna vuna ( Mineral woo ) 100
5. Drveni ram u preseku 42×100 mm 100
6. OSB ploča 10
7. Izoterm obloga ( Isotermal casing )-stiropor 100
8. Lepak,PVC mrežica,lepak,akrilna fasada 8
montazne kuce euro varijanta

ETNO VARIJANTA SA DRVENOM OBLOGOM

UKUPNA DEBLJINA „ETNO“ ZIDA.. 191.9 mm

Drvena obloga kao imitacija poluoblica u preseku 42x120mm može biti i sa spoljne i sa unutrašnje strane zida ime se dobija efekat „brvnare“ u celosti, a sa poboljanim termičkim svojstvima.

MATERIJAL MM
1. Gips-kartonska ploča(Gypsum card board) 9,5
2. OSB ploča 10
3. PVC folija (PVC foil) 0,2
4. Mineralna vuna ( Mineral woo ) 100
5. Drveni ram u preseku 42×80 mm 80
6. OSB ploča 10
7. stafna (lath 50/40
8. Izoterm obloga ( Isotermal casing ) 40
9. paropropusna folija) 0,2
10. profilisana daska(poluoblica-profiled board).. 42

SVE VARIJANTE ZIDA MOGU SE TERMIČKI POBOLJŠATI DODAVANJEM INSTALACIONOG DELA ZIDA SA UNUTRAŠNJE STRANE

EURO ZID SA INSTALACIONIM DELOM

UKUPNA DEBLJINA 303.2 mm

MATERIJAL MM
1. Gips-kartonska ploča(Gypsum card board) 12,5
2. Gips-kartonska ploča(Gypsum card board) 12,5
3. stafna (lath) 50/40
4. Mineralna vuna ( Mineral wool)) 50
5. OSB ploča 10
6. PVC folija (PVC foil) 0,2
7. Mineralna vuna ( Mineral wool) 100
8. drveni ram u preseku 42×100 mm
9. OSB ploča 10
10. Izoterm obloga ( Isotermal casing )-stiropor 100
11. Lepak,PVC mrežica,lepak,akrilna fasada 8
montazne kuce instalaciona

KONSTRUKCIJA UNUTRAŠNJEG ZIDA

Unutrašnji zid je bez parbe brane i za razliku od spoljašnjeg zida sadrži gips-kartonske ploče sa obe strane

KONSTRUKCIJA PLAFONA

PVC folija (PVC foil)…..0.2 mm
drvena stafna(lath) ili pocinkovani profil..50/40 mm
vazdusni prostor (Air space)40 mm
Mineralna vuna ( Mineral wool)100,150,200 mm
UKUPNA DEBLJINA PLAFONA..149.7 MM

POD-IZOLACIJA PODA

Visina drvene temeljne grede omogućava postavljanje termičke izolacije PODA debljine stiropora tvrdopresujućeg ili stirodura 40,60,80,100,120 mm i estriha( izravnjavajučeg sloja), a mogu se namenski raditi veće debljine početne grede.Visine temeljne grede od 100 ili 120 mm omogućavaju postavku podnog grejanja. Pre montaže postavlja se hidroizolacija u vidu traka od “kondora” ispod svih temeljača, a nakon završene montaže radi se izolacija po celoj ploči.